IMG
e M o r a t o r i u m   MARA

Moratorium atau penangguhan bayaran balik pinjaman pelajaran adalah secara automatik (tidak perlu memohon) yang akan dilaksanakan ke atas peminjam yang layak sahaja.
Terima kasih.