SYARAT PERMOHONAN

1. Penerima kemudahan Pinjaman Pelajaran MARA adalah ditawarkan untuk membuat permohonan moratorium atau penangguhan bayaran balik secara atas talian daripada 07 Jun 2021 sehingga 30 September 2021 tertakluk kepada kriteria seperti berikut:-

i. Peminjam Pinjaman Pelajaran MARA (tidak termasuk Pinjaman Pendahuluan dan Pinjaman Komputer); DAN

ii. Peminjam Pinjaman Pelajaran tertakluk kepada perjanjian yang masih berkuatkuasa; DAN

iii. Terbukti menerima kesan langsung perintah Kawalan Pergerakan yang diumumkan oleh Kerajaan akibat pandemik Covid-19; DAN

iv. Peminjam yang tidak mempunyai tunggakan bayaran balik atau tunggakan bayaran balik tidak melebihi enam (6) bulan. Sekiranya tunggakan melebihi enam (6) bulan, peminjam perlu menyelesaikan bayaran tunggakan tersebut terlebih dahulu sebelum membuat permohonan.

2. Permohonan dibuka secara atas talian di portal rasmi MARA melalui e-Moratorium di sistem e-Baki MARA.

3. Tempoh penangguhan adalah selama tiga (3) bulan kepada peminjam yang layak bermula dari bulan permohonan diluluskan.

4. Penstrukturan semula bayaran balik pinjaman pelajaran akan dilaksanakan bagi peminjam yang diluluskan moratorium ini dan bayaran balik akan bermula pada bulan keempat selepas tamat tempoh tiga (3) bulan penangguhan.

5. Memuatnaik salinan dokumen berikut :-

i. Surat permohonan; DAN

ii. Surat pengesahan pemberhentian kerja dari majikan sama ada secara paksa atau sebaliknya; ATAU

iii. Surat pengesahan mendapat cuti separuh gaji ataupun tanpa gaji; ATAU

iv. Pendapatan telah dipotong atau dikurangkan oleh majikan; ATAU

v. Penyata pendapatan perniagaan yang terjejas akibat pandemik COVID-19; ATAU

vi. Dokumen-dokumen sokongan lain yang membuktikan pemohon menerima kesan secara langsung disebabkan keadaan di atas.

6. Untuk maklumat tambahan, sila rujuk FAQ yang disediakan di pautan e-Moratorium ini.

PENTING:

SEGALA KEPUTUSAN YANG DIBUAT ADALAH MUKTAMAD DAN TERTAKLUK KEPADA SYARAT DAN KRITERIA YANG TELAH DITETAPKAN. JIKA PERMOHONAN YANG DITERIMA TIDAK MEMATUHI SYARAT DAN KRITERIA YANG DITETAPKAN DI ATAS, PERMOHONAN INI TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN. MARA JUGA BERHAK MENOLAK PERMOHONAN INI JIKA DIDAPATI MAKLUMAT YANG DIBERIKAN ADALAH PALSU DAN TIDAK BENAR.

PERHATIAN

Di bawah Seksyen 5, Akta Suruhanjaya-suruhanjaya Perkhidmatan 1957 (Semakan 1989), Pemohon yang memberi maklumat palsu atau mengelirukan dalam borang permohonan jika disabit kesalahan boleh dihukum penjara 2 Tahun atau didenda RM2000.00 atau kedua-duanya sekali.


Copyright © Majlis Amanah Rakyat 2021